Door de coronacrisis is een flink deel van de reguliere thuiszorg weggevallen, waardoor veel ouderen opzichzelf zijn aangewezen. Daarnaast neemt de eenzaamheid toe, dat veel ouderen in isolatie zitten en geen of weinig bezoek meer (mogen) ontvangen. Er ontstaan een vergroot risico op ondervoeding bij met name kwetsbare ouderen.

Ondervoeding zorgt ervoor dat mensen sneller ziek worden en het herstel na ziekte langer duurt. Ook het risico op valincidenten wordt groter. Zie ook mijn eerdere blogbericht

De Nederlandse Vereniging van Dietisten heeft deze bovenstaande informatie flyer gemaakt om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen. Wacht niet te lang met hulp zoeken als er signalen zijn van ondervoeding!